Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжууд хэрэглээний электрон барааны

2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 хоног.3
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ.1
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ.2
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ.4
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ.5

Сингапур CommunicAsia/EnterpriseIT2017

Сингапур CommunicAsia EnterpriseIT2017
Сингапур CommunicAsia EnterpriseIT2018.3
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.2
Сингапур CommunicAsia EnterpriseIT2017.3
2017 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ
2018 ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 хоног.3

ДУБАЙ ГИТЕКС ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Сингапур CommunicAsia EnterpriseIT2018.3

2018 Америкийн MWCA

Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.13
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.12
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.11
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.3
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.9
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электрон барааны үзэсгэлэн.7
Хонг Конгийн дэлхийн эх сурвалжийн хэрэглээний электроникийн үзэсгэлэн.6

Сингапур CommunicAsia/EnterpriseIT 2018

Малайзын CCW-The Critical Communications World.10
Герман CCW-The Critical Communications World.3

Герман CCW - Харилцаа холбооны чухал ертөнц

Герман CCW-The Critical Communications World.2
Герман CCW-The Critical Communications World.1

Малайзын CCW - Харилцаа холбооны чухал ертөнц

Герман CCW-The Critical Communications World.4
Малайзын CCW-The Critical Communications World.8